• Συνεδρία life coaching
    Αυτοβελτίωση,  Σχέσεις

    Τι κάνουμε σε μία συνεδρία life coaching;

    Θέλετε να μάθετε πώς είναι μία συνεδρία life coaching μαζί μου; Ίσως να νιώθετε εδώ και καιρό την ανάγκη να συνεργαστείτε με έναν life coach, προκειμένου να υλοποιήσετε κάποιους σημαντικούς στόχους σας, να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αποκτήσετε την…